Historie chaty

 

Původně roubená chalupa (jež dodnes stojí) byla využívána jako zájezdní hostinec. První záznam v katastru je v němčině a je datován rokem 1892. Majitelkou byla paní Marie Neffe. Roku 1910 byla nemovitost předána Josefu Neffe. Objekt nesl název „Na kovárně“. Z této doby se nám dochoval např. ryze autentický roubený strop s jeho krásně zelenou barvou – takovou, jaká byla dříve běžná v orlickohorských chalupách.

 

 

 

 

 

Roku 1926 se právo vlastnické vkládá „Klubu československých turistů v Praze“. KČST nechal hostinec přestavět na turisticko-lyžařskou chatu, již nazval „Kovárna“. Citlivě byla přistavěna větší a robustnější část chaty, která dodnes stojí a tvoří jednotný celek s původním objektem. KČST chatu trvale spravoval, organizoval sem výlety a peněžní sbírkou zajistil její podstatné rozšíření. Za války však Klub o vlastnictví přišel a chatu vlastnily různé německé spolky.

 

 

 

 

V padesátých letech chatu vlastnily různé podniky v Praze – roku 1952 to byla „Československá obec sokolská“, roku 1953 pak „Vzlet, národní podnik“. Poslední archivní záznam pochází z roku 1958 a jako vlastníka uvádí „Závodní podnik Železárny Antonína Zápotockého ve Vamberku“. Chata byla pronajímána zejména pro turistické účely a vařilo se zde.

V šedesátých letech se vlastníkem objektu stal Královehradecký kraj. Chatu pronajímal Střední průmyslové škole v Rychnově nad Kněžnou a byla využívána jako internát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roku 1974 proběhla rekonstrukce chaty. Místo bylo využíváno pro setkávání mládeže a konaly se zde tábory. Byl zde vybudován bazén, hřiště, v lese byly stanové chatky. Mnoho dnešních pamětníků na tuto dobu a místo s nostalgií vzpomínají.
 
V osmdesátých letech byla chata pro veřejnost uzavřena a konaly se zde různé akce uzavřené společnosti. Dle místních zdrojů sem jezdívala mj. také Helena Růžičková, která se na Kovárně s oblibou saunovala.
 
V devadesátých letech si Kovárnu pronajal pan Jan Lev, který zde spolu s manželkou po dlouhou dobu dvaceti let provozovali hospodu, kuchyni a ubytování. Místní na tuto dobu velmi rádi vzpomínají.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poté chata měla několik dalších nájemců, kteří ji nadále provozovali. Stále zde byla hospoda, kuchyně a možnost ubytování. Objekt však začal upadat a roku 2013 zůstal opuštěn.
 
Roku 2016 chata získala po více než 100 letech opět soukromého vlastníka. Objekt byl předán v poměrně dezolátním stavu, avšak od té doby zde proběhlo mnoho úprav a rekonstrukcí, které mu pomalu navracejí původní tvář. Dnes se snažíme Kovárně vrátit její zašlou slávu a život, který zde býval. Poskytujeme ubytování v 11 ložnicích pro 1–27 osob se snídaní. Původní restaurace je nyní v rekonstrukci, ale otevřeli jsme již alespoň malou hospůdku, která poskytuje kolemjdoucím malé osvěžení.