Historie chaty

Původně německá roubená chalupa (jež dodnes stojí) byla využívána jako zájezdní hostinec. První záznam v katastru je v němčině a je datován rokem 1892. Objekt nesl název „Na kovárně“. Z této doby se nám dochoval např. ryze autentický roubený strop s jeho krásně zelenou barvou – takovou, jaká byla dříve běžná v orlickohorských chalupách. 

Roku 1926 se právo vlastnické vkládá „Klubu československých turistů v Praze“. KČST nechal hostinec přestavět na turisticko-lyžařskou chatu, již nazval „Kovárna“. Roku 1928 byla přistavěna větší a robustnější část chaty, kterou projektoval pražský architekt František Svoboda. KČST chatu trvale spravoval, organizoval sem výlety a peněžní sbírkou zajistil její podstatné rozšíření. Za války však Klub o vlastnictví přišel a chatu vlastnily různé německé spolky.

Lyžaři na Kovárně ve 30. letech

Ve třicátých letech a za války byla Kovárna pravděpodobně obývána jednou či vícero rodinami. Jednou nás zde navštívila paní z Německa, která se přímo zde narodila a žila tu v letech 1941-1947.

V padesátých letech již chatu vlastnily různé podniky v Praze – roku 1952 to byla „Československá obec sokolská“, roku 1953 pak „Vzlet, národní podnik“. Poslední archivní záznam pochází z roku 1958 a jako vlastníka uvádí „Závodní podnik Železárny Antonína Zápotockého ve Vamberku“.

V šedesátých letech byla chata využívána jako internát pro Střední průmyslovou školu v Rychnově nad Kněžnou, mnozí pamětníci sem občas zavítají a vzpomínají..
 
Roku 1974 proběhla rekonstrukce chaty. Místo bylo využíváno pro setkávání mládeže a konaly se zde tábory. Byl zde vybudován bazén, hřiště, v lese byly stanové chatky. Mnoho dnešních pamětníků na tuto dobu a místo s nostalgií vzpomínají.
 
V osmdesátých letech byla chata pro veřejnost uzavřena a konaly se zde různé akce uzavřené společnosti.
 
V devadesátých letech si Kovárnu pronajal pan Jan Lev, který zde spolu s manželkou po dlouhou dobu dvaceti let provozovali hospodu, kuchyni a ubytování. Místní na tuto dobu velice rádi vzpomínají.
 
Poté chata měla několik dalších nájemců, kteří ji nadále provozovali. Stále zde byla hospoda, kuchyně a možnost ubytování. Objekt však začal upadat a roku 2013 zůstal opuštěn.
 
Roku 2016 se nám chatu podařilo zakoupit a Kovárna tak po více než 100 letech opět získala soukromého vlastníka...

Střípky z historie

Krásně napsaná historie od pana Petra Rýgra, znalce Orlických hor, který věnoval naší chatě číslo 21 ve své edici "Historie na pohlednicích".

Děkujeme!

 

Je to jedno z míst, které jsem poznal nejdříve ze vzpomínek mých oblíbených autorů. Dr. Jindřich Štemberka vyprávěl, jak tam kdysi s přáteli pro velkou láci nemohl utratit zlatku. To bylo ještě za časů výtečné kuchařky Mařky Neffové. Její specialitou byly knedlíky, kuřata a pstruzi. Profesor Karel Březina, který v hostinci zůstával na letním bytě v letech 1909 - 1911, vzpomínal na tamější domáckou atmosféru s povděkem. Také na poutě o svaté Anně ke kapličce nad hospodou. Bývaly to tam nejslavnější dny, ze všech německých vesnic chodily procesí nejen k zázračné studánce, ale i do šenku. Březina to shrnul do věty: "Někdy poutě dopadly velmi smutně, bylo mnoho přemožených."
Neffovi formanskou hospodu prodali rodině Nentwichově, a upadající podnik zachránil koupí v roce 1926 rychnovský odbor KČST. Turisté chatu na výhodném místě v krásné přírodě o dva roky později rozšířili o přístavbu, ale to už Březinovi o chatě píší jako "hospodě u snědeného krámu". Při záboru Sudet chatu obsadili Němci, a po válce ji Klub turistů také dlouho neužil. Sloužila potom jako podniková rekreační chata či internát, veřejnosti nepřístupná. Po roce 1989 si objekt pronajal Jan Lev a hostinec vedl celá dvě desetiletí. Pak nastaly horší časy, a kdo ví, jak by to s hospodou dopadlo, kdyby v roce 2016 nepřišel soukromý investor. Pavel Smolka společně s Veronikou Szklorzovou provozují nedalekou Farmu Rampuše, a přímo ukázkově spojují ekologické hospodářství a péči o krajinu s provozem penzionu Kovárna. Výtečná kuchyně s využitím vlastních surovin odkazuje k někdejší kulinářské slávě, a postupná citlivá oprava objektu vrací místu genia loci. Poloha nad říčkou Zdobnicí patří mezi ta místa v Orlických horách, která ještě bez uzardění řadím do turistického ráje, jakým nám Orličky bývaly v minulosti.
 

Léčivý pramen "Nad Kovárnou"

 

Nedaleko chaty (asi 500 m) se v lesích nachází tajuplné místo. Po staletí zde býval pramen, ke kterému se sjížděli lidé z dalekého okolí léčit si své neduhy. Traduje se, že pramen má zvláštní složení s vysoce hojivými účinky. Naši předkové to věděli, a tak zde v 18. století rodina Nováků z nedaleké Rampuše postavila kapli, již zasvětili sv. Anně. Kaplička však kdysi bohužel vyhořela. Léčivý pramen je zde však dodnes...

 

Chata Kovárna leží v centru Orlických hor (pouhých 12 km od Velké Deštné!) a je tak ideálním východiskem pro poznávání přírodních krás či kulturních památek východočeského kraje. Rádi vám poradíme, jaká místa zde navštívit.

Procházky po nejbližším okolí a zajímavosti

Chalupy na Rampuši

 

Vesnička Rampuše (2 km) - Pohodová procházka od Kovárny s hezkými výhledy do okolí. Na Rampuši se nachází socha Rampepurdy, neboť právě z této vesnice pocházela služebná u Bajzů v Poláčkově knize Bylo nás pět, kde jí proto malý Péťa říkával "rampepurdo rampepurďácká". A údajně právě Rampuše, ležící v jakémsi pomyslném středu podhůří, dala jméno Rampušákovi, novodobému duchu Orlických hor.

 

 

 

 

 

 

Kunčina Ves (3 km) - Krásná vesnička s dominantou horské kaple Sv. Anny postavené v neogotickém stylu v roce 1866 místním sedlákem Antonem Vanietschkem. Kaple, která velikostně připomíná spíše kostel, je celoročně otevřená a od Kovárny k ní vede žlutá turistická stezka. Od kaple můžete jít dále po polňačce, kde asi po 500 m narazíte na starobylá boží muka stojící mezi 2 lipami, s posezením.

 

 

 

 

 

 

Zdobnice (5 km) - od Kovárny se po červené turistické značce (která podstatnou část vede lesem) dostanete do horské obce Zdobnice. Najdete zde mnoho původních roubenek, starobylý kostelík, ale také 3 lyžařské vleky či několik turistických chat a hotelů. Zdobnicí protéká stejnojmenná horská říčka a naleznete zde pěkný vodopád.

 

 

 

 

 

 

 

Kačerov (5 km) - přes Kunčinu Ves se po žluté turistické stezce dostanete do velice zajímavé starobylé (původně německé) vesnice Kačerov. Je zde několik památek, zj. pozdně barokní farní kostel sv. Kateřiny s ohradní zdí hřbitova. V dolní části vsi, v údolí kolem Liberského potoka, dosud existuje nádherný soubor roubené lidové architektury charakteristické pro oblast Orlických hor. Jedná se především o přízemní chalupy východosudetského typu. Je to opravdu malebné údolíčko, které stojí za to vidět. Okolí Kačerova je také vyhlášeno za přírodní rezervaci.

 

 

 

 

 

Archeologický skanzen Villa Nova v Uhřínově

Asi 12 kilometrů za Rychnovem nad Kněžnou leží malebná horská vesnička Velký Uhřínov. Najdete tu zajímavý archeologický skanzen, který provozuje Sdružení Villa Nova. Členové občanského sdružení se snaží vytvořit a přiblíži návštěvníkům středověkou kolonizační vesnici. Můžete si zde prohlédnout roubenou polozemnici, chlebovou pec, bylinnou zahrádku, chlév a mnoho dalšího. Vše je budováno se zachováním zásad experimentální archeologie. Skanzen najdete za vsí Velký Uhřínov v malém lesíku.

Více zde: https://www.region-orlickehory.cz/turisticke-zajimavosti/stavby-a-technicke-pamatky/archeologicky-skanzen-velky-uhrinov/

Asi 8 km od Kovárny leží malebná horská vesnička Velký Uhřínov. Nachází se zde zajímavý archeologický skanzen, který se snaží vytvořit a přiblížit návštěvníkům středověkou kolonizační vesnici. Můžete si zde prohlédnout roubené polozemnice, chlebovou pec, bylinnou zahrádku, chlév a mnoho dalšího. Vše je budováno se zachováním zásad experimentální archeologie. Skanzen najdete v malém lesíku a určitě stojí za to tohle místo navštívit.

http://www.villanova.cz/

Můžete si zde prohlédnout roubenou polozemnici, chlebovou pec, bylinnou zahrádku, chlév a mnoho dalšího. Vše je budováno se zachováním zásad experimentální archeologie. Skanzen najdete za vsí Velký Uhřínov v malém lesíku.

Více zde: https://www.region-orlickehory.cz/turisticke-zajimavosti/stavby-a-technicke-pamatky/archeologicky-skanzen-velky-uhrinov/

 

Zimní radovánky

Pouhé 3 km od Kovárny se nachází sjezdovka Valčenka, na kterou se dostanete pohodově přes polní cestu např. na běžkách či autem přes Kunčinu Ves. Jsou zde parkovací místa a přes zimu zde funguje kiosek. Na Valčenku poté bezprostředně navazuje veliký zimní areál Ski centrum Zdobnice.

 

www.skizdobnice.cz