Procházky po nejbližším okolí a zajímavosti

Chalupy na Rampuši

 

Vesnička Rampuše (2 km) - Pohodová procházka od Kovárny s hezkými výhledy do okolí. Na Rampuši se nachází socha Rampepurdy, neboť právě z této vesnice pocházela služebná u Bajzů v Poláčkově knize Bylo nás pět, kde jí proto malý Péťa říkával "rampepurdo rampepurďácká". A údajně právě Rampuše, ležící v jakémsi pomyslném středu podhůří, dala jméno Rampušákovi, novodobému duchu Orlických hor.

 

 

 

 

 

 

Kunčina Ves (3 km) - Krásná vesnička s dominantou horské kaple Sv. Anny postavené v neogotickém stylu v roce 1866 místním sedlákem Antonem Vanietschkem. Kaple, která velikostně připomíná spíše kostel, je celoročně otevřená a od Kovárny k ní vede žlutá turistická stezka. Od kaple můžete jít dále po polňačce, kde asi po 500 m narazíte na starobylá boží muka stojící mezi 2 lipami, s posezením.

 

 

 

 

 

 

Zdobnice (5 km) - od Kovárny se po červené turistické značce (která podstatnou část vede lesem) dostanete do horské obce Zdobnice. Najdete zde mnoho původních roubenek, starobylý kostelík, ale také 3 lyžařské vleky či několik turistických chat a hotelů. Zdobnicí protéká stejnojmenná horská říčka a naleznete zde pěkný vodopád.

 

 

 

 

 

 

 

Kačerov (5 km) - přes Kunčinu Ves se po žluté turistické stezce dostanete do velice zajímavé starobylé (původně německé) vesnice Kačerov. Je zde několik památek, zj. pozdně barokní farní kostel sv. Kateřiny s ohradní zdí hřbitova. V dolní části vsi, v údolí kolem Liberského potoka, dosud existuje soubor roubené lidové architektury charakteristické pro oblast Orlických hor. Jedná se především o přízemní chalupy východosudetského typu. Nejlepším příkladem lidové architektury z konce 18. stol. je čp. 64 s jednoduchým bedněným štítem se sdruženými okny a nadokenní okapnicí, masivním podlomením a ochozem kolem roubené světnice (tento prvek pro horské oblasti typický dnes téměř zanikl). Okolí Kačerova je také vyhlášeno za přírodní rezervaci.